dochazkove systemy dps 
Docházkové a přístupové systémy AKTION
   

Společnost MontyNet s.r.o dodává výrobky v oblasti identifikačních systémů Aktion. Systém Aktion patří na českém a slovenském trhuterminal k nevyhledávanějším v oblasti evidence firemní docházky a kontroly přístupu osob. Využívá moderní technická řešení postavená výhradně na bázi bezkontaktních technologií RFID - Radio Frequency Identification nebo na bázi snímání biometrických údajů (otisk prstu, oční duhovka, rozpoznávání obličeje). Hlavní výhodou je především modulární koncepce HW a SW. Ta umožňuje sestavit řešení na míru a odpovídající potřebám zákazníků v různých odvětvích. Aktion mohou používat jak malé firmy a organizace, tak podniky, instituce i korporátní společnosti.

Evidence pracovních cest a výkazů: Jednoduché a přehledné online vkládání popisů pracovních cest zaměstnancem do webových formulářů docházky včetně rychlého výpočtu náhrad dle délky pracovní cesty.
Předpisy pracovních dob: Aplikace obsahuje několik druhů přednastavených docházkových předpisů, které jsou optimalizovány pro výpočet docházky v běžných typech pracovních dob a pracovních úvazků. Přiřazením předpisu k dané osobě se tak velmi jednoduše provede nastavení parametrů pro výpočet docházky (THP od 7:00, THP od 8:00, THP od 9:00, Dělníci 1 směna, Dělníci 2 směny, Dělníci 3 směny, Brigádníci, Zkráceny 6 hod, Zkráceny 4 hod, Manažer).

Export dat do PDF, Excelu, RTF, CSV: Software Aktion.CLOUD dokáže spolupracovat se mzdovými systémy tak, že jim odesílá údaje o zpracované docházce. Všechny výstupní sestavy lze ukládat v nejčastěji používaných formátech v pdf, xls, rtf, a csv.
Zobrazení denních a měsíčních přehledů: Denní přehled docházky dává uživateli přehlednou informaci o odpracované době každého zaměstnance v konkrétním dni. V měsíčním přehledu docházky jsou přehledně uvedeny informace o odpracované době a saldu (přesčasech) všech zaměstnanců v každém dni v měsíci a úhrnné hodnoty za měsíc.
Aktuální stav přítomnosti zaměstnanců: Aktion.CLOUD umožňuje sledovat přítomnost či nepřítomnost osob na pracovišti. Jednoduše lze zjistit, zda je vybraná osoba právě přítomná, případně na jaké pobočce se nachází. Aplikace zobrazuje čas, od kdy je konkrétní osoba přítomna a na jakém zařízení se evidovala (snímač, terminál, mobilní telefon).
Grafické upozornění na chyby v docházce: Přehledné grafické upozornění uživatele na chyby v docházce. Uživatel má možnost nastavení grafického upozornění na vybrané chybové stavy v docházce v jednotlivých dnech. Barevné rozlišení chybových stavů vedoucím pracovníkům při uzávěrkách výrazně zrychluje práci.