pozarni signalizace eps 
Požární signalizace EPS
 

Elektronická signalizace slouží pro rychlou lokalizaci vzniku požáru.  Okamžitě informuje pomocí sirén a  podává hlášení na na centrální pult hasičského záchranného sboru případně aktivuje následné aktivní prvky pro hašení požáru. Tím chrání Váš majetek a lidské životy.

                                                    tlacitko pozarpozar cidloustredna

Naším nosným produktem je systém EPS s ústřednami APOLLO F1 (až 2262 prvků) a APOLLO F2 (až 252 prvků). V současnosti jsou k těmto ústřednám dostupné hlásiče řady XP95, DISCOVERY a XPANDER. Systém EPS APOLLO je určen pro všechny, kteří hledají řešení s optimálním poměrem cena/výkon.

                                                                 sirenasirena1

Pro zákazníky vyžadující prověřenou německou značku nabízíme systém EPS od firmy BOSCH SECURITY SYSTEMS s ústřednami FPA5000 a FPA1200.

Základní rozdělení EPS - Existují tři druhy systémů EPS

Konvenční – na smyčku lze připojit více hlásičů, pokud je hlásič uvedený do poplachu víme pouze, že na smyčce je některý hlásič v poplachu a ústředna neví, který přesně.

Adresovatelné – o uvedení do poplachu rozhodne hlásič, ústředna ví, který hlásič byl uvedený do poplachu (pozná to podle adresy). Adresace rezistorem (drát navíc, měří elektrický proud) nebo komunikace datová.

Analogové – tyto hlásiče mají adresu a provádějí měření fyzikálních veličin. Naměřené hodnoty pošlou do ústředny a ta rozhodne o předpoplachu nebo poplachu.

 
Zajišťujeme:
 
       •  instalace požárních hlásičů a ústředen zajišťující ochranu proti požáru
       •  vypracování projektové dokumentace
       •  instalace na klíč od stavebních úprav, roztažení kabeláže, lišt atd.,instalaci ústředny a
           požárních hlásičů, tlačítek po předání revizní zprávy
       •  pravidelné revize celého systému
       •  možnost napojení na centrální pult hasičského záchranného sboru
 

Protipožární ucpávky HILTI  hilti

 

Nabízíme instalace protipožárních ucpávek HILTI. Především kvalita a dokonalé zpracování protipožárních materiálů Hilti pomáhá zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů, a tím minimalizovat škody na majetku. Brání rychlému rozšíření požáru uvnitř budov přes požárně dělicí konstrukce (stěny, stropy) a spáry vzhledem k zajištění požární odolnosti podle kritérií E celistvosti    a I tepelné izolace ve všech kritických místech v těchto konstrukcích.

Certifikovaný odzkoušený systém

Všechny materiály nabízené společností Hilti v České a Slovenské republice jsou
odzkoušeny v akreditovaných mezinárodních laboratořích. Systémy jsou odzkoušeny dle evropských norem platných pro Českou republiku, stejně tak i pro Slovenskou republiku.
Materiály se používají pro zabezpečení dilatačních a konstrukčních spár, prostupů plastových a kovových potrubí, kabelových tras a protipožární nátěry kabelových tras. Při dodržení podmínek aplikace systémů je životnost materiálů minimálně 30 let.

         tmely                peny          manzety          rukavy          tvarovky          natery

   Tmely a nástřiky                 Pěny                    Manžety                 Rukávy                Tvarovky a zátky           Nátěry kabelů

 

Normy, které technicky upravují použití požárních ucpávek v ČR:

Normativní požadavky pro protipožární ucpávky a těsnění jsou podrobně upraveny normami Požární bezpečnost staveb ČSN 730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty a obě definují funkci požárně dělicích konstrukcí. Požárně odolné stěny a stropy musí bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu. ČSN 730802 (obdobně v ČSN 730804) stanovuje, že požární odolnost požárně dělicích konstrukcí nesmí být snížena nebo porušena například požárně neuzavřenými prostupy nebo spárami a následně v čl. 8.6.1 ČSN 730802 (čl. 12.2.1 ČSN 730804) se stanovuje, že prostupy rozvodů a instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být požárně utěsněny materiálem, který má prokazatelně požární odolnost ve smyslu EI pro prostup daného typu instalace (např. pro kabel, kovové či plastové potrubí).